Organizacja zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych w KSN „Łuczniczka”

Zajęcia prowadzone są systematycznie przez wyspecjalizowanych instruktorów, finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Stowarzyszenia "Cross" w Warszawie oraz Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Koordynatorem zajęć sportowych jest Andrzej Sargalski tel. 728 914 442

Strzelectwo

Treningi odbywają się w każdą środę i czwartek (z wyłączeniem świąt oraz miesięcy lipiec i sierpień) w godzinach 16:00 - 18:00

Koordynator Sekcji Strzeleckiej
Grzegorz Bosek
tel. +48 695 614 230
e-mail: grzegorzbosek@op.pl
skype bosekgrzegorz

Showdown

Treningi odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek (z wyłączeniem świąt oraz miesięcy lipiec i sierpień ) w godzinach 13:00 – 16:00

Koordynator sekcji Showdown
Łukasz Skąpski
tel. +48 667 555 572
e-mail: lskapski@wp.pl
skype: lukaszskapski

Ramy czasowe zajęć w sekcjach sportowych w cyklu tygodniowym :

Additional information